about

wejścia radiowe (433 MHz)

Pół miesiąca temu miałem przyjemność poinformować Państwa o pracach nad wdrożeniem detektora syreny akustycznej do oferty Aparatu Dozoru. Sam układ elektroniczny za sprawą pewnego konstruktora został już opracowany i działa genialnie. Ma być on wykorzystywany jako pośrednik pomiędzy danym czujnikiem (czadu, zalania, gazu palnego, dymu), a którymś z 16-stu wejść Aparatu Dozoru. W ten sposób nie mamy potrzeby ingerować w budowę danego czujnika, aby jego zadziałanie móc wykorzystać do uruchomienia wejścia. Wdrożenie tego urządzenia jest kwestią czasu, a tymczasem zapowiadam rozpoczęcie próby wdrożenia innego ciekawego pomysłu, który umożliwi podłączenie się do wejść Aparatu Dozoru wykorzystując do tego drogę radiową (433 MHz), czyli wszystkie dostępne na rynku kompatybilne z tą technologią czujniki. Takie rozwiązanie ma eliminować potrzebę często problematycznych połączeń przewodowych.

napisano 04.06.2021 r.

about

detektor syreny

Za sprawą fachowej wiedzy pewnego konstruktora mogę kontynuować tworzenie urządzenia, mającego być elementarnym uzupełnieniem Aparatu Dozoru. Urządzeniem tym ma być "Detektor syreny akustycznej". Podłączony do któregoś z 16-stu wejść Aparatu Dozoru ma wykrywać zadziałanie syreny jakiegokolwiek niezależnego czujnika w Państwa domu i w ten sposób ten niezależnie działający alarm będzie mógł zostać powiązany z działaniem Aparatu Dozoru nie ingerując w konstrukcję danego urządzenia alarmu/czujnika. Zakończenie urządzenia jest prognozowane do końca bieżącego roku. Detektor syreny akustycznej będzie czuły wyłącznie na dźwięki syreny. Głośna muzyka nie będzie wzbudzała fałszywych alarmów. Urządzenie będzie dokładane do aktualnego zestawu bez dodatkowej opłaty.

napisano 22.05.2021 r.

aktualne zmiany

Chociaż urządzenie "Aparat Dozoru" jest już produktem skończonym - gdyż inaczej nie wychodziłbym do Państwa z jego ofertą - to jak to zwykle bywa przy urządzeniach zawiłych w swojej budowie zawsze znajdzie się coś, co możnaby poprawić. I takie też poprawki oferowanej Państwu "perełki" na bieżąco mają miejsce.

Tak więc jeżeli wynajęli Państwo produkt po wprowadzeniu poszczególnych zmian, wtenczas proszę wnioskować o podmianę, by można gwarantować Państwu poprawność działania urządzenia w jego najnowszej wersji.


29.03.2021 22:11:53 | W skrypcie usuwającym nazwy list SMS z różnych modułów odnaleziono błąd, który powodował nie skasowanie listy SMS w module CZUWANIE podczas skasowania wszystkich list SMS.
29.03.2021 22:15:49 | W module usuwającym nazwy list SMS odnaleziono błąd, który uniemożliwiał skasowanie listy SMS z modułu w menu USTAWIENIA, dot. przycisku ALARM.
11.04.2021 10:26:43 | Poprawiono komunikat na wyświetlaczu podczas zaniku zasilania oraz dodano do niego wyświetlanie czasu zdarzenia.
11.04.2021 18:57:52 | Poprawienie wysyłania sygnałów do układu watchdog. Wydłużenie przerw na wyświetlaczu w celu odciążenia urządzenia.
13.04.2021 20:05:49 | Kod zmieniono w taki sposób, aby brak wybranego stylu wyświetlania logów powodował domyślne wyświetlanie się stylu nr. 1.
19.04.2021 18:23:43 | Usunięcie błędu objawiającego się ciągłym resetowaniem się urządzenia po wysłaniu polecenia SMS mającego na celu zdalne (jednorazowe) jego ponowne uruchomienie.
19.04.2021 23:34:25 | Dodano możliwość SAVE,4,OK który powoduje skasowanie danych telemetrycznych zapisanych na wykresie.
21.04.2021 20:52:10 | Skrypty js odpowiedzialne za działanie witryny pobrano do własnych zasobów.
21.04.2021 22:36:58 | Pobraniem skryptu wykresu do zasobów własnych uniezależniono działanie tego modułu od dostępu do zasobów sieci.
28.04.2021 04:15:53 | Poprawienie błędu, który polegał na nie usuwaniu się listy SMS dot. sterowania po wydaniu polecenia skasowania wszystkich list numerów.
30.04.2021 06:35:45 | Zdarzenie w postaci braku dostępu do karty SIM wpisano do zdażeń nieprawidłowych, które w przy krytycznej liczbie zresetują urządzenie.
11.05.2021 16:43:38 | Uniezależenienie wyświetlania się symboli CSS awesome od połączenia internetowego. Symbole awesome zostały dodane do zasobów urządzenia.
12.05.2021 17:14:49 | Poprawa skryptu polegająca na zresetowaniu pamięci aktualnego stanu działania klimatyzatorów, gdy urządzenie zostanie ponownie uruchomione.
13.05.2021 15:39:39 | Sprawiono, że wyłączenie modułu klima wyłącza również cykliczne przełączanie się klimatyzatorów.
16.05.2021 18:53:58 | Umożliwiono dodawanie załączonych modułów oraz cyklicznie wykonujących się skryptów w kopii zapasowej oraz przywracaniu ustawień fabrycznych.
19.05.2021 15:59:06 | Logi w momencie tworzenia gdy wcześniej zostały skasowane nie miały nadanych odpowiednich praw, w związku z czym PHP nie mógł zapisywać do pliku.
22.05.2021 17:00:52 | Przyciśnięcie klawiatury powoduje mrugnięcie świateł syreny optycznej, co ułatwia obsługę klawiatury podczas hałasu, gdy nie słychać dźwięków buzzera.