Aparat Dozoru?!

Poniżej spot reklamowy ~2 min oraz bardziej szczegółowy materiał ~7 min. Inne materiały filmowe są w menu #filmy.

detektor syreny akustycznej

To dodatkowe małe urządzenie, które podłączone do Aparatu Dozoru wykrywa dźwięk dowolnej syreny akustycznej i uruchamia dowolne alarmy.

wejścia radiowe 433 MHz

W urządzeniu jest 16 wejść. Do 4 z nich zostały podłączone odbiorniki działające na częstotliwości 433 MHz z wieloma kompatybilnymi czujnikami (nadajnikami).

wbudowane awaryjne zasilanie

Przełączanie na wbudowane akumulatory. Powiadamianie o braku zasilania, wyczerpaniu akumulatorów lub o powrocie zasilania.

sterowanie klimatyzacją

Kontrola naprzemiennej pracy klimatyzacji poprzez poziom wilgotności lub temperatury. Powiadomienia lub alarmy w momencie przekroczenia wskazanych progów.

kontrola adresów IP

Kontrola dostępności wskazanych adresów sieciowych. Powiadamianie o braku/powrocie dostępu, lub o obniżonej jakości połączenia.

awaryjny modem powiadamiania

Dodatkowy modem GSM do powiadomień SMS w sytuacji wystąpienia problemów z podstawowym operatorem GSM lub w sytuacji uszkodzenia podstawowego modemu.

czuwanie & spoczynek

Urządzenie może działać w trybie czuwania lub spoczynku, więc jego powiadomienia możemy skonfigurować jak w systemie alarmowym.

zabezpieczenia ciągłości działania

podtrzymanie zasilania

Urządzenie przełącza się na zasilanie akumulatorowe w momencie wystąpienia przerwy w zasilaniu miejskim.

wbudowany czuwak

Urządzenie posiada fizyczny układ "watchdog", będący zabezpieczeniem przed ewentualnym zawieszeniem się urządzenia.

awaryjny modem GSM

Urządzenie posiada dodatkowy modem, poprzez który wysyła powiadomienia, gdy wystąpią problemy z podstawową siecią GSM.


przeznaczenie: serwerownie

powiadomienia LAN

Urządzenie w czasie wystąpienia przerwy połączenia sieciowego ze wskazanymi urządzeniam powiadomi o tym zdarzeniu.

temperatura & wilgotność

Urządzenie powiadomi o przekroczenie ustalonych progów temperatury lub wilgotności.

kontrola klimatyzacji

Urządzenie umożliwia sterowanie naprzemienną pracą dwóch klimatyzatorów na bazie temperatury lub wilgotności.


powiadomienia SMS

kontrola powiadomień SMS

Urządzenie potwierdza wysyłkę wiadomości SMS oraz odbiera raporty dostarczenia.

powiadomienia zasilania

Urządzenie w przypadku wystąpienia przerwy zasilania miejskiego wyśle powiadomienia.

listy numerów SMS

Urządzenie umożliwia dodawanie nieskończonej liczby list, zawierających nieskończoną liczbę numerów SMS.


inne szczególne cechy

nazwy wejść i stanów

Urządzenie umożliwia nazwanie poszczególnych 16-stu wejść, 8-śmiu wyjść oraz ich stanów.

16 wejść i 8 wyjść

Urządzenie posiada 16 wejść analogowych (które wystarczy zewrzeć) oraz 8 wyjść przekaźnikowych (mogących załączać dowolne urządzenia).

dostęp przez przeglądarkę

Panel konfiguracyjny urządzenia jest dostępny poprzez przeglądarkę, nie potrzeba dedykowanych sterowników czy przewodów do programowania.


łatwa podmiana

Urządzenie jest przystosowane do łatwej podmiany i przywrócenia własnych ustawień.

rejestrowanie zdarzeń

Urządzenie umożliwia prosty wgląd w zdarzenia, które są zapisywane i archiwizowane.

czuwanie & spoczynek

Urządzenie może działać w trybie czuwania lub spoczynku, więc jego powiadomienia możemy skonfigurować jak w systemie alarmowym.

detektor syreny akustycznej

To dodatkowe małe urządzenie, które podłączone do Aparatu Dozoru wykrywa dźwięk dowolnej syreny akustycznej i uruchamia dowolne alarmy.

wejścia radiowe 433 MHz

W urządzeniu jest 16 wejść. Do 4 z nich zostały podłączone odbiorniki działające na częstotliwości 433 MHz z wieloma kompatybilnymi czujnikami (nadajnikami).