about

wymiana barterowa

Nie stworzyłem Aparatu Dozoru by podbijać rynki. Stworzyłem go dla siebie, gdyż widziałem, że takiego urządzenia na rynku nie ma! Przy czym ja nie byłem bezsilny, ponieważ mogłem sam owe urządzenie sobie stworzyć. Najbardziej mi zależy, aby Aparat Dozoru mógł służyć Państwu. W związku z powyższym dopuszczam możliwość wymiany barterowej. Wiadomo, że wymieniany produkt musi być ekwiwalentem kwoty 1350,- PLN.

napisano 19.06.2021 r.

about

zmiana ceny

Witajcie, dnia 04.06.21 r. pisałem nt. prac nad dołożeniem do Aparatu Dozoru wejść radiowych działających na częstotliwości 433 MHz z wieloma kompatybilnymi czujkami. Tą zapowiedź udało się zrealizować. 4 wejścia z wszystkich 16-stu zostały podłączone do odbiorników radiowych. Natomiast 22.05.21 r. pisałem nt. prac nad detektorem syreny akustycznej, czyli narzędziem do tego, aby dowolny czujnik np. dymu za 15zł z marketu móc podłączyć pod wejścia Aparat Dozoru. Prace nad owym detektorem zostały zakończone. Działa świetnie. Proszę mieć świadomość innowacyjności zastosowanego rozwiązania. Musze znaleźć czas, ale raczej do 30.09 w MENU>FILMY pojawi sie materiał o numerze #5 przedstawiający m. in. nowe wejścia radiowe, oraz detektor syreny akustycznej.

Jednocześnie informuję, że od nowego roku 2023 aktualna cena 1500 PLN zostaje przez moją skromną osobę wypowiedziana! Nowa cena nie będzie wynosiła mniej niż 1800 PLN. Powodem takich zmian jest fakt, iż polskie prawo jest na tyle niespójne, że nie respektuje własnych przepisów. Rzekomo w działalności nierejestrowanej (dlatego kwota produktu nie mogła być wyższa niż 1400 PLN) mogę wystawiać fakturę, ale co z tego, skoro księgowość firmy zakupującej takiej faktury nie chce przyjąć. Dlatego też jestem zmuszony do załozenia firmy i wszelkich wydatków z tym związanych. Stąd też nowa cena.

napisano 03.07.2022 r.

Aparat Dozoru?!

Poniżej spot reklamowy ~2 min oraz bardziej szczegółowy materiał ~7 min. Inne materiały filmowe są w menu #filmy.

detektor syreny akustycznej

To dodatkowe małe urządzenie, które podłączone do Aparatu Dozoru wykrywa dźwięk dowolnej syreny akustycznej i uruchamia dowolne alarmy.

wejścia radiowe 433 MHz

W urządzeniu jest 16 wejść. Do 4 z nich zostały podłączone odbiorniki działające na częstotliwości 433 MHz z wieloma kompatybilnymi czujnikami (nadajnikami).

wbudowane awaryjne zasilanie

Przełączanie na wbudowane akumulatory. Powiadamianie o braku zasilania, wyczerpaniu akumulatorów lub o powrocie zasilania.

sterowanie klimatyzacją

Kontrola naprzemiennej pracy klimatyzacji poprzez poziom wilgotności lub temperatury. Powiadomienia lub alarmy w momencie przekroczenia wskazanych progów.

kontrola adresów IP

Kontrola dostępności wskazanych adresów sieciowych. Powiadamianie o braku/powrocie dostępu, lub o obniżonej jakości połączenia.

awaryjny modem powiadamiania

Dodatkowy modem GSM do powiadomień SMS w sytuacji wystąpienia problemów z podstawowym operatorem GSM lub w sytuacji uszkodzenia podstawowego modemu.

czuwanie & spoczynek

Urządzenie może działać w trybie czuwania lub spoczynku, więc jego powiadomienia możemy skonfigurować jak w systemie alarmowym.

about

zakup Aparatu Dozoru

  • Za sprawą rzeczywiście intuicyjnej obsługi urządzenia - warto nam zaufać. Jak prezentuje na filmach, nie ma tu niczego, z czym mógłbyś/mogłabyś sobie nie poradzić.
  • Zamierzasz zaufać marce powstałej z powodu jej flagowego produktu. Od początku istnienia wszystkie siły zostały poświęcane dopracowaniu do perfekcji Aparatu Dozoru.
  • Zyskujesz możliwość przeglądu (podmiany na inne sprawdzone urządzenie), a tym samym przedłużasz gwarancję o kolejne 12 miesiące - mając jednocześnie pewność sprawności aktualnie podmienionego urządzenia. Przegląd kosztuje ~10% ceny urządzenia.
  • Po zakupie urządzenia usterki usuwane są do 14 dni. Usunięcie usterki polega na podmianie urządzenia. Urządzenie jest przystosowane do prostej podmiany.
  • Po każdym przeglądzie otrzymujesz najnowszą wersję urządzenia. Z możliwymi funkcjonalnościami niedostępnymi we wcześniejszej jego wersji.

zabezpieczenia ciągłości działania

podtrzymanie zasilania

Urządzenie przełącza się na zasilanie akumulatorowe w momencie wystąpienia przerwy w zasilaniu miejskim.

wbudowany czuwak

Urządzenie posiada fizyczny układ "watchdog", będący zabezpieczeniem przed ewentualnym zawieszeniem się urządzenia.

awaryjny modem GSM

Urządzenie posiada dodatkowy modem, poprzez który wysyła powiadomienia, gdy wystąpią problemy z podstawową siecią GSM.


przeznaczenie: serwerownie

powiadomienia LAN

Urządzenie w czasie wystąpienia przerwy połączenia sieciowego ze wskazanymi urządzeniam powiadomi o tym zdarzeniu.

temperatura & wilgotność

Urządzenie powiadomi o przekroczenie ustalonych progów temperatury lub wilgotności.

kontrola klimatyzacji

Urządzenie umożliwia sterowanie naprzemienną pracą dwóch klimatyzatorów na bazie temperatury lub wilgotności.


powiadomienia SMS

kontrola powiadomień SMS

Urządzenie potwierdza wysyłkę wiadomości SMS oraz odbiera raporty dostarczenia.

powiadomienia zasilania

Urządzenie w przypadku wystąpienia przerwy zasilania miejskiego wyśle powiadomienia.

listy numerów SMS

Urządzenie umożliwia dodawanie nieskończonej liczby list, zawierających nieskończoną liczbę numerów SMS.


inne szczególne cechy

nazwy wejść i stanów

Urządzenie umożliwia nazwanie poszczególnych 16-stu wejść, 8-śmiu wyjść oraz ich stanów.

16 wejść i 8 wyjść

Urządzenie posiada 16 wejść analogowych (które wystarczy zewrzeć) oraz 8 wyjść przekaźnikowych (mogących załączać dowolne urządzenia).

dostęp przez przeglądarkę

Panel konfiguracyjny urządzenia jest dostępny poprzez przeglądarkę, nie potrzeba dedykowanych sterowników czy przewodów do programowania.


łatwa podmiana

Urządzenie jest przystosowane do łatwej podmiany i przywrócenia własnych ustawień.

rejestrowanie zdarzeń

Urządzenie umożliwia prosty wgląd w zdarzenia, które są zapisywane i archiwizowane.

czuwanie & spoczynek

Urządzenie może działać w trybie czuwania lub spoczynku, więc jego powiadomienia możemy skonfigurować jak w systemie alarmowym.

detektor syreny akustycznej

To dodatkowe małe urządzenie, które podłączone do Aparatu Dozoru wykrywa dźwięk dowolnej syreny akustycznej i uruchamia dowolne alarmy.

wejścia radiowe 433 MHz

W urządzeniu jest 16 wejść. Do 4 z nich zostały podłączone odbiorniki działające na częstotliwości 433 MHz z wieloma kompatybilnymi czujnikami (nadajnikami).

polityka działalności

Przewodnim celem działalności jest publiczne konfrontowanie zagrożeń mienia, zdrowia, życia z elektroniczymi czujnikami wszelakiej maści, które podłączone do urządzeń alarmowania (jak np. Aparat Dozoru) z łatwością mogą zapobiegać nieszczęścią takim jak:

  1. zalanie (czujnik cieczy)
  2. włamanie (czujnik ruchu, czujnik otwarcia)
  3. pożar (przeróżne czujki dymu)
  4. zatrucie gazem (czujniki tlenku węgla, dwutlenku węgla w garażu)
  5. eksplozja gazu (czujniki gazów palnych)


co było inspiracją?!

do rozpoczęcia prac nad Aparatem Dozoru

Z wykształcenia jestem po telekomunikacji, z pasji elektronikiem, radioamatorem, a zawodowo pracuję na kolei jako specjalista ds. radiołączności. Z wykształcenia jestem również zarządcą nieruchomości. W przeszłości zajmowałem się metanomierzami na kopalni, a nawet montowałem klimatyzatory m.in. w serwerowniach. Nad Aparatem Dozoru zacząłem rozmyślać po październiku 2014 roku, kiedy w sąsiedniej kamienicy wydarzyła się tragedia, w której życie straciły 4 osoby. Zacząłem się wtedy rozglądać nad elektronicznym urządzeniem zapewniającym bezpieczeństwo, do którego warto byłoby podłączać różne czujniki. Takie urządzenie informujące np. zarządce nieruchomości o zaistniałych zdarzeniach. Oferta rynku okazała się jednak na tyle uboga, że aby zaspokoić swoje zapotrzebowanie musiałem stworzyć własny projekt. Uzyskane rezultaty na tyle przerosły oczekiwania, iż nie mam sumienia nie podzielić się z Państwem końcowym dziełem. Najsmutniejsze w tej krótkiej historii jest jednak to, że mimo upływu wielu lat od rozpoczęcia projektu, stan rynku nie uległ poprawie w zakresie oferty tego typu urządzeń. Poniżej prezentuje Państwu nagranie powstałe tydzień po tragedi, w którym poruszam kwestię urządzenia, jakim dzisiaj okazuje się być Aparat Dozoru.

czarny czwartek 23.10.2014

Prezentowane tu nagranie zostało utworzone 30.10.2014 r. czyli tydzień po tragedi wybuchu gazu w Katowicach na ul. Chopina. W nagraniu mówię o trzech ofiarach śmiertelnych, bo na tamten czas czwarta ofiara jeszcze żyła. W zdarzeniu tym tragicznie zmarły w sumie cztery osoby w tym cała rodzina Państwa Kmiecików. Ich syn Remigiusz miał zaledwie dwa latka. Był to początek rozmyślania nad urządzeniem, które ukończone mam ogromną przyjemność tu prezentować.